آموزش کلاس مجازی

آموزش کامل استفاده از سامانه آموزش آنلاین(کلاس مجازی) Big Blue Botton – سمت دانشجو

در این پست آموزش استفاده از کلاس مجازی بیگ بلوباتن (Big Blue Botton) را شرح خواهید داد این کلاس  در دو سوی کاربر یا مخاطب و مدرس قابل دسترس است که در این پست