پروتئین کودکان

کودکان چقدر پروتئین نیاز دارند؟

پروتئین یک ماده مغذی حیاتی است که بدن برای رشد و توسعه استخوان‌ها، ماهیچه‌ها و ایمنی سالم به آن نیاز دارد. اکثر کودکان سالم می توانند پروتئین ..