لینکدین در میان یکصد برند برترجهان درسال ۲۰۱۹ قرار گرفت

لینکدین که یک شبکه اجتماعی ویژه متخصصان است و به متخصصان جهان کمک میکند تا ترکیب آنها بهتر و موفق تر شود توانست با رشد ارزش سهام خود به ۴,۸۳۶  میلیون دلار ، در میان یکصد برند با ارزش جهان در سال ۲۰۱۹ قرار بگیرد و رتبه ۹۸ این رده بندی را از آن خود کند.