اینستاگرام تعداد لایک و بازدید ویدئوها را از دید عموم حذف خواهد کرد

اینستا گرام در جهت سالم سازی فضای این رسانه و شبکه اجتماعی قصد دارد تا با حذف تعداد لایک ها و بازدید ها از پست ها، کاری کند تا مردم بیشتر توجه شان به محتوای عکس ها و ویدئوها جلب شود تا میزان لایک و تعداد بازدید از ویدئو .