فایرفاکس به شما اجازه می دهد فایل های آنلاین را به اشتراک بگذارید

موزیلا راه جدیدی برای به اشتراک گذاشتن فایل ها با سایر افراد آنلاین در اختیار شما قرار داده است. این امکان که FireFox Send  یا “فایرفاکس ارسال” نام دارد فایل ها را ارسال  می کند و صرف نظر از مرورگری که از آنها استفاده می کنند، برای ارسال فایل ها به هر کسی اجازه می دهد که این کار را انجام دهد.. به عنوان یک پاداش، فایل ها رمزگذاری می شوند و می توانند تنظیم شوند که منقضی شوند.