در کدام رستوران بین راهی غذا بخوریم؟

یک مسئله ای که همیشه مسافران با آن مواجه هستند این است که در مسافرت از کدام رستوران غذا تهیه نمایند. چون مسافران رستوران ها و غذا های آن ها را نمی شناسند. یک قانون ساده برای این کار وجود دارد و آن هم این است که معمولا رستوران هایی که در جلو آن ها کامیون توقف دارد غذاهای بهتری دارند چون راننده های کامیون همیشه در جاده هستند و معمولا از رستوران های با غذای خوب استفاده می کنند.