اسکیمر چگونه حساب بانکی شما را خالی می کند؟

حتما تاکنون برخی افراد به شما توصیه کرده اند که هنگام خرید خودتان از دستگاه کارت خوان کارت بکشید، بله مخاطراتی در این زمینه وجود دارد. یکی از این مخاطرات دستگاه اسکیمر هست که این دستگاه از کارت عابربانک شما کپی تهیه می کند و در اختیار فروشنده می گذارد.  دستگاه اسکمیر در کنار دستگاه کارت خوان نصب می شود که در تصویر مشخص است.