جام حلبی به چه قیمتی؟

این روزها شاد اتفاقات مختلف در فوتبال هستیم اتفاقاتی که زیبایی فوتبال را از بین برده اند، اما بدست آوردن یک جام به چه قیمتی اتفاق می افتد؟ آیا فوتبال ما زشت است یا زیبا؟ آیا روحیه جوانمردی و ورزشکاری در آن دیده می شود یا خیر؟ یک روز میبینم داوری مورد حمله قرار می گیرد، بی دلیل و بی جهت بازیکنان به داوری اعتراض می کنند و آنها را مورد اهانت قرار می دهند.