با ارزش ترین برندهای سال ۲۰۲۰

در سال سال ۲۰۲۱ برندهای جهان همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه می دهند حال بعضی از شرکت ها دچار ضرر و زیان هایی شد اند و بعضی از برندها از این فرصت استفاده کرده اند و  بیشتر از سال های گذشته رشد کرده اند و ارزش برند آنها بسیار بالا رفته است و در رتبه بندی برندهای برتر سال ۲۰۲۰ رتبه های بهتری کسب کرده اند.

مقایسه ارزش برندها از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹

ارزیابی برندها و تحلیل میزان ارزش آنهایکی از جذاب ترین موضوعاتی است که نه تنها مدیران شرکت ها و محققان بازرگانی، بلکه سایر مردم نیز به دنبال کردن آن علاقه مند هستند. بر اساس تحقیقاتی که موسسه اینتربرند در طی سی سال بر روی برندها انجام داده است که نتایج آنها را طی بیست سال (از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹) هرساله  منتشر کرده است. این کار برای اینکه نقشه راهی برای شرکت ها ارائه دهد اجرا شده است. اولین نسخه ارزیابی با ارزش ترین برندها در سال ۲۰۰۰  و آخرین آن در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است.

چه برندهایی بالاترین رشد را داشته اند؟

اعم از خدمات مالی و فناوری، گرفته تا اتومبیل و نوشیدنی ، برندهای برتر در حال رشد زیر مجموعه های متنوعی از اقتصاد جهانی هستند که نه تنها از طریق ارائه محصول قوی ، بلکه تعهد عمیقی به برند ایجاد می کنند. این شرکت ها به طور مداوم عدالت در مارک های خود ایجاد کرده اند و از آنها به عنوان دارایی ارزش سرمایه گذاری استفاده می کنند

۲۰ برند با ارزش دنیا در سال ۲۰۱۹

برند ها روز به روز بر ارزش خود می افزایند و همواره در پی این هستند تا با ایجاد تغییراتی خود را با تغییرات جامعه و فناوری و زمان وقف دهند . بنابراین استراتژی هایی را برای خود در نظر می گیرند و برای دستیبابی به اهداف خود تلاش می نمایند. رقابت رد بین برندها ادامه دارد گرچه که ممکن این است این رقابت ها رنگ همکاری نیز به خود بگیرد .