نکات ایمنی برای کودکان در فضای آنلاین و مجازی

هنگامی که صحبت از ایمن نگه داشتن بچه ها به صورت آنلاین می شود ، اعتقاد داریم که این یک رویکرد مشترک است و ما را ملزم می کند که مسئولیت این کار را با سایر سیستم عامل ها ، خانواده ها ، مربیان و خود بازیکنان انجام دهیم. همه ما باید هدف خود را برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه ها ، الگوبرداری از رفتار “خوب” به دست آوریم و اطمینان حاصل کنیم که هرچه ممکن است برای کودکان و نوجوانان آسان تر شود تا هر آنچه را که نگران است نشناسد و گزارش دهد.

چرا بازی های ویدیویی سرگرم کننده هستند؟

سرگرمی نسبی است و اغلب در مقایسه با گزینه های موجود شما مشاهده می شود. بازی های ویدئویی ما را به واقعیت های جدید منتقل می کنند. این ممکن است آشکارترین دلیل محبوبیت مردم برای بازی های ویدئویی باشد: بازی های ویدیویی به بازیکنان این امکان را می دهد تا نقش فرد جدید و متفاوت را به عهده بگیرند، در دنیایی که آنها هرگز در این شرایط شانس اکتشاف را ندارند، در موقعیت هایی فراتر از آنچه ذهن همیشه می توانست داشته باشد.