چرا بازی های ویدیویی سرگرم کننده هستند؟

سرگرمی نسبی است و اغلب در مقایسه با گزینه های موجود شما مشاهده می شود. بازی های ویدئویی ما را به واقعیت های جدید منتقل می کنند. این ممکن است آشکارترین دلیل محبوبیت مردم برای بازی های ویدئویی باشد: بازی های ویدیویی به بازیکنان این امکان را می دهد تا نقش فرد جدید و متفاوت را به عهده بگیرند، در دنیایی که آنها هرگز در این شرایط شانس اکتشاف را ندارند، در موقعیت هایی فراتر از آنچه ذهن همیشه می توانست داشته باشد.