نکات ایمنی برای کودکان در فضای آنلاین و مجازی

هنگامی که صحبت از ایمن نگه داشتن بچه ها به صورت آنلاین می شود ، اعتقاد داریم که این یک رویکرد مشترک است و ما را ملزم می کند که مسئولیت این کار را با سایر سیستم عامل ها ، خانواده ها ، مربیان و خود بازیکنان انجام دهیم. همه ما باید هدف خود را برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه ها ، الگوبرداری از رفتار “خوب” به دست آوریم و اطمینان حاصل کنیم که هرچه ممکن است برای کودکان و نوجوانان آسان تر شود تا هر آنچه را که نگران است نشناسد و گزارش دهد.

اسکیمر چگونه حساب بانکی شما را خالی می کند؟

حتما تاکنون برخی افراد به شما توصیه کرده اند که هنگام خرید خودتان از دستگاه کارت خوان کارت بکشید، بله مخاطراتی در این زمینه وجود دارد. یکی از این مخاطرات دستگاه اسکیمر هست که این دستگاه از کارت عابربانک شما کپی تهیه می کند و در اختیار فروشنده می گذارد.  دستگاه اسکمیر در کنار دستگاه کارت خوان نصب می شود که در تصویر مشخص است.