آزمایش هوا برای علوم

آزمایش علمی ساده برای کودکان: آزمایش هوا

عاشق آزمایش های ساده علمی در خانه خود هستیم! بچه‌ها دوست دارند مفاهیم علمی را از طریق فعالیت‌های عملی به بهترین شکل مطالعه کنند و همیشه وقتی یک فعالیت علمی …